[home]


Triển lãm tại Việt Nam

Vào tháng 5 năm 2014, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc triển lãm về công việc của các nghệ sĩ Hà Lan trong Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh . Một vài năm trước, tôi đã trở thành bạn bè với Bảo Tàng Mỹ thuật tại TP.HCM và Hà Nội và tôi hứa với họ sẽ giúp thúc đẩy nghệ thuật Việt Nam tại Hà Lan. đã có một số triển lãm lớn ở Pháp và Bỉ về nghệ thuật Việt Nam ... nhưng, như theo tôi biết, triển lãm đó đã không được tổ chức ở Hà Lan. Tôi thấy hơi lạ vì Hà Lan hợp tác làm kinh doanh với Việt Nam từ 1600.
Vâng, mong ước của tôi là mang đến một triển lãm lớn tại Hà Lan, Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia tại Hà Nội đã yêu cầu tôi giúp họ để tìm một bảo tàng thú vị. Nhưng có lẽ là khó khăn, nên tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải thúc đẩy Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Lan hơn một chút.
Vì thế, chúng tôi bắt đầu với một cuộc triển lãm tại TP HCM, chúng tôi sẽ giới thiệu về công việc của hơn 30 nghệ sĩ Hà Lan (bạn có thể xem danh sách những người tham gia trên trang web của tôi
Các nghệ sĩ đã tự tài trợ cho triển lãm và tôi đoán 15 người trong số họ sẽ đến Việt Nam, họ sẽ làm việc cùng với các nghệ sĩ Việt Nam. Tôi có một số liên hệ nhưng bảo tàng cũng sẽ giúp chúng tôi liên lạc. M?c đích là để các nghệ sĩ Hà Lan sẽ trở thành bạn bè với Nghệ sĩ Việt Nam và sau đó họ sẽ mời hoặc giúp nghệ sĩ Việt Nam có triển lãm ở Hà Lan. Trong khi đó chúng tôi sẽ thực hiện rất nhiều quảng bá cho triển lãm này ... và cho văn hóa Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng có thể tổ chức triển lãm tiếp theo của chúng tôi vào năm 2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội.

Roby Bellemans
dịch: Huyen Nguyen thanh
Real
Time Web Analytics