projectontwikkelaars:
De inschrijfkosten voor projectontwikkelaars bedragen € 50,-. Deze kosten zijn inclusief een exemplaar van het handleiding. De jaarlijkse verlenging van uw inschrijving kost € 20,-.
U schrijft u in per e-mail ( info@@robybellemans.nl) waarna u een bevestiging en de benodigde informatie ontvangt.
Er is in principe geen limiet aan het aantal projecten dat u kunt deponeren.
In de catalogus, die wij rondsturen aan de afnemers, maken wij onderscheid tussen de projecten die ge- en beschreven zijn conform onze handleiding en voor het standaard bedrag van € 100,- afgenomen kunnen worden. Deze projecten dienen uitgevoerd te kunnen worden met een zeer beperkt budget en middelen.
Daarnaast kunt u ook andersoortige projecten aanbieden.
U betaald niet voor het deponeren van de projecten, maar u betaald wel een provisie van 20% over uw omzet tot € 2.000,- via de projectenbank. Boven de € 2.000,- is de provisie 10%.
Bij uw inschrijving dient u aan te geven welke afnemers buiten uw regio (provincie) projecten van u afnemen. Nadat u zich heeft ingeschreven dient u over de leveringen aan afnemers buiten uw regio, die gebruik maken van de projectenbank en waar u nog niet aan leverde, bovengenoemd provisie te betalen.
Indien blijkt dat u rechtstreeks levert aan deze genoemde afnemers, wordt u automatisch uitgeschreven.

projecten:
De inschrijfkosten voor instellingen en personen die gebruik willen maken van het aanbod bedragen € 50,-. Deze kosten zijn inclusief een exemplaar van het handleiding. De jaarlijkse verlenging van uw inschrijving kost € 20,-.
U schrijft u in per e-mail ( info@@robybellemans.nl) waarna u een bevestiging, een factuur ontvangt.
Na betaling van de factuur ontvangt u per e-mail het "lege" format van de werkbeschrijving, alsook het totale projecten aanbod op thema en met vermelding van de naam van de maker.
Met deze informatie kunt u zonder problemen een prima catalogus samenstellen. U kunt het aanbod in uw catalogus zo uitgebreid maken als u zelf wenst.U hoeft de door u in uw catalogus opgenomen projecten pas daadwerkelijk af te nemen wanneer u ze ook kunt uitvoeren.
Wanneer u staat ingeschreven ontvangt u eenmaal per kwartaal een totaal overzicht. Dit bestaat uit:
- projecten beschreven conform het handleiding;
Voor deze projecten, die uitgevoerd kunnen worden met een zeer beperkt budget en middelen, betaalt u een eenmalige vergoeding van € 100,-. Daarnaast betaalt u € 10,- per keer dat u dit project uitvoert.
Na betaling hiervan ontvangt u de volledige werkbeschrijving.
Eenmaal per jaar laat u ons weten welke projecten hoe nogmaals uitgevoerd heeft.
- andere projecten;
Sommige projectontwikkelaars zullen ook andersoortige projecten aanbieden.
- informatie projectaanbieders;
Projectaanbieders kunnen een profiel over zichzelf maken met informatie over onder meer hun opleiding en manier van werken.
- informatie projectuitvoerders;
Projectuitvoerders kunnen een profiel over zichzelf maken met informatie over onder meer hun opleiding, ervaring en beschikbaarheid.
- evaluatieformulier;
Uw (praktijk)ervaringen met de projecten zijn niet alleen voor ons erg belangrijk, ze kunnen ook voor andere afnemers interessant zijn. Bij de volgende aanbieding worden ze namenlijk opgenomen. Op deze manier krijgen de gebruikers een steeds beter beeld van het aanbod en hoe er mee gewerkt wordt of kan worden.

projectuitvoerders:
Aangezien instellingen wel eens meer vraag krijgen dan dat zij mensen in dienst hebben, er wordt ook wel eens iemand ziek.... Vandaar dat wij uitvoerders van projecten de mogelijkheid bieden zich via de projectenbank aan te bieden.
Voorwaarden om ingeschreven kunnen worden is het kunnen overleggen van een recent bewijs van geen bezwaar én dat men ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige ondernemer.
De inschrijfkosten bedragen € 50,-. Deze kosten zijn inclusief een exemplaar van het handleiding. De jaarlijkse verlenging van uw inschrijving kost € 20,-.
U schrijft u in per e-mail ( info@@robybellemans.nl) waarna u een bevestiging en de benodigde informatie ontvangt.

workshops:
Er zullen regelmatig workshops gegeven worden voor zowel ontwikkelaars als uitvoerders. Dit kan zowel centraal als op locatie.
Naast workshops bestaat er ook de mogelijkheid om individuële begeleiding te krijgen.

terug naar de algemene informatie


Real
Time Web Analytics

Clicky